འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས།

༸རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ལམ་སྟོན་འོག་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་རྒན་གཞོན་གཉིས། དྲུང་ཡིག དངུལ་གཉེར་བཅས་ཀྱིས་གཙོར་བྱས་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་བཞིན་ཡོད།