༈ བགྲོ་གླེང་སྐབས་ ༡༣ པའི་ཉིན་གསུམ་པར་གཞུང་ཆེན་དམ་བཅའ་འཚོགས་སྐབས་ཀྱི་སྣང་བ།

༈ སྟངས་འཛིན་པ་མཁན་པོ་ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན། དམ་བཅའ་བ་སྐྱོར་དཔོན་བསྟན་འཛིན་ཤར་པ། བརྗོད་བྱ་དབྱར་གནས་ཀྱི་གཞིའི་སྐོར་༼འདུལ་བ།༽20170817_17084020170817_17092120170817_17113620170817_175008